ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(Τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το μάθημα επιλογής του ΜΠΣ: "Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών", καθώς επίσης και το μάθημα του ΠΠΣ "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ".)

Κεφάλαιο 1: Βασικές έννοιες σωλήνωσης  download τo 1o Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 2: Προωθημένη Σωλήνωση  download τo 2o Κεφάλαιο

Παράρτημα Α: Εργαλεία προσομοίωσης του DLX  download τo παράρτημα Α

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
προσομοίωση εκτέλεσης εντολών DLX
προσομοίωση σωλήνωσης DLX - Windlx
προσομοίωση διόδου δεδομένων DLX - εντολές φόρτωσης - αποθήκευσης
προσομοίωση διόδου δεδομένων DLX - αριθμητικές και λογικές εντολές


Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Υπεύθυνη: Γρηγοριάδου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών