Tρόπος οργάνωσης εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος

Το εκπαιδευτικό υλικό δομείται σε κεφάλαια, ενότητες και υποενότητες και έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές της Εκπαίδευσης από Απόσταση.

Στην αρχή κάθε ενότητας υπάρχουν σαφώς διατυπωμένοι στόχοι, προσδοκώμενα αποτελέσματα και λέξεις κλειδιά.

Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν επεξηγηματικοί υπότιτλοι με χρήση εικονιδίων και σύνοψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι εμπλουτισμένο με πολλά παραδείγματα, συνδυαστικές ασκήσεις και δραστηριότητες, καθώς επίσης και με τις απαντήσεις αυτών. Στις δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται σε προαπαιτούμενη ύλη, υπάρχει αναφορά σε επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει δραστηριότητες με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού σε επιλεγμένα θέματα του γνωστικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα:

        Εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία αναπτύχθηκαν
  1. προσομοίωση της εκτέλεσης των εντολών του υπολογιστή DLX
  2. προσομοίωση της λειτουργίας της διόδου δεδομένων του υπολογιστή DLX κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των αριθμητικών και λογικών εντολών
  3. προσομοίωση της λειτουργίας της διόδου δεδομένων του υπολογιστή DLX κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εντολών φόρτωσης και των εντολών αποθήκευσης
        Εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
  1. προσομοίωση της σωλήνωσης του υπολογιστή DLX (WinDLX)