ΠΕΡΙΓια τη διαμόρφωση της ύλης του μαθήματος συνεργάστηκαν οι:
Αγγελακοπούλου Θεοδώρα (Κεφάλαιο 1)
Μπίνα Ανδριάννα,Χατζηανδρέου Ελένη (Κεφάλαιο 2)
Μπάγια Μαρία (Παράρτημα Α)

Για τον εμπλουτισμο και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος, καθώς και τη διαμόρφωσή του σύμφωνα με τις αρχές της Εκπαίδευσης από Απόσταση συνεργάστηκαν οι:
Αλεξοπούλου Έφη
Κορνιλάκης Χάρης