Κεφάλαιο 1 | Ενότητα 3 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο |Λεξικό όρων

Κίνδυνος της σωλήνωσης

 

Ορίζουμε ως κίνδυνο της σωλήνωσης την κατάσταση η οποία εμποδίζει ένα στάδιο της επόμενης εντολής, από την ακολουθία εντολών, να εκτελεστεί στον καθορισμένο κύκλο ρολογιού. Κατά συνέπεια έχουμε μείωση της απόδοσης της σωλήνωσης, αφού οι κίνδυνοι μπορεί να μας αναγκάσουν να καθυστερήσουμε τη σωλήνωση.

 

Χωρίζουμε τους κινδύνους σε:

     * Kατασκευαστικούς κινδύνους.
     * Kινδύνους δεδομένων.
     * Kινδύνους ελέγχου.


Προσπαθώντας να εξαλείψουμε τους κινδύνους, κάποιες εντολές συνεχίζουν, ενώ κάποιες άλλες πρέπει να καθυστερήσουν. Όταν μια εντολή καθυστερεί, τότε οι ακόλουθοι δύο κανόνες ισχύουν:

οι εντολές που ακολουθούν αυτή την εντολή, επίσης καθυστερούν

οι εντολές που έχουν προηγηθεί αυτής της εντολής συνεχίζουν κανονικά στη σωλήνωση.