Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 1 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 3η: Η Μεγαλύτερη δυσκολία της σωλήνωσης -Κίνδυνοι της σωλήνωσης

 Σκοπός  

 
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τα είδη των κινδύνων που εμφανίζονται στη σωλήνωση και την επιρροή αυτών στην απόδοση της σωλήνωσης. Ειδικότερα, θα ασχοληθούμε με τους κατασκευαστικούς κινδύνους, πότε αυτοί εμφανίζονται και με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται. Τέλος, θα εισάγουμε την έννοια της φυσαλίδας σωλήνωσης.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

ορίζετε την έννοια του κινδύνου της σωλήνωσης,

 

υπολογίζετε την απόδοση της σωλήνωσης όταν υπάρχουν καθυστερήσεις,

 

περιγράφετε τους κατασκευαστικούς κινδύνους στη σωλήνωση και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται.κίνδυνος σωλήνωσης, βάθος σωλήνωσης, κατασκευαστικός κίνδυνος σωλήνωσης, φυσαλίδα σωλήνωσης


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Κίνδυνος της σωλήνωσης

Απόδοση σωληνώσεων με καθυστερήσεις

Κατασκευαστικοί κίνδυνοι

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών