Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 1 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 2η: Η βασική σωλήνωση του υπολογιστή DLX

 Σκοπός  

 


Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να επισημάνει τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται κατά την υλοποίηση της σωλήνωσης. Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τους καταχωρητές που χρησιμοποιούνται στη σωλήνωσης και το ρόλο τους στην υλοποίησή της. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τι συμβαίνει σε κάθε στάδιο της σωλήνωσης και θα εξετάσουμε τον έλεγχο για τη σωλήνωση. Τέλος, θα παρουσιάσουμε βασικά ζητήματα της απόδοσης της σωλήνωσης.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

προσδιορίζετε τις δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την υλοποίηση της σωλήνωσης,

 

περιγράφετε τι συμβαίνει σε κάθε στάδιο της σωλήνωσης του υπολογιστή DLX,

 

περιγράφετε τη χρησιμότητα και τη λειτουργία των καταχωρητών σωλήνωσης,

 

διατυπώνετε τα βασικά ζητήματα απόδοσης της σωλήνωσης του υπολογιστή DLXκαταχωρητής σωλήνωσης,


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Καλώς ήρθατε στον πραγματικό κόσμο

             Καταχωρητές σωλήνωσης

Τι συμβαίνει σε κάθε στάδιο μιας DLX σωλήνωσης

Βασικά ζητήματα απόδοσης της σωλήνωσης

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών