Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 1 | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 1η: Τι είναι η Σωλήνωση

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει την έννοια της σωλήνωσης υπολογιστών, τα πλεονεκτήματα της χρήσης της, καθώς επίσης και την υλοποίησής της στον υπολογιστή DLX


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

ορίζετε την έννοια της σωλήνωσης,

 

περιγράφετε την υλοποίηση της βασικής σωλήνωσης του υπολογιστή DLX,

 

περιγράφετε τα πέντε στάδια εκτέλεσης μιας εντολής από τον υπολογιστή DLX.σωλήνωση, ρυθμαπόδοση, κύκλος μηχανής


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Σωλήνωση Υπολογιστών

Η βασική σωλήνωση για τον DLX

Υλοποίηση της βασικής σωλήνωσης στον DLX

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών