Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 1 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 4η: Κίνδυνοι δεδομένων

 Σκοπός  

 Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τους κινδύνους δεδομένων. Αναλυτικότερα θα δούμε πότε εμφανίζονται οι κίνδυνοι δεδομένων, με ποιον τρόπο ταξινομούνται και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις καθυστερήσεις με την τεχνική της προώθησης.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναγνωρίζετε πότε προκαλείται κίνδυνος δεδομένων,

 

ελαχιστοποιείτε τις καθυστερήσεις λόγω των κινδύνων δεδομένων, μέσω της τεχνικής της προώθησης,

 

ταξινομείτε τους κινδύνους δεδομένων.κίνδυνος δεδομένων, προώθηση


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Πότε προκαλείται κίνδυνος δεδομένων

Ελαχιστοποιώντας καθυστερήσεις λόγω κινδύνων δεδομένων μέσω προώθησης

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών