Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 1 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 5η: Κίνδυνοι δεδομένων που απαιτούν καθυστερήσεις

 Σκοπός  

 
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τους κινδύνους δεδομένων που δεν αντιμετωπίζονται με την τεχνική της προώθησης. Θα ορίσουμε την έννοια κλείδωμα της σωλήνωσης και θα αναφερθούμε στην τεχνική του προγραμματισμού των εντολών. Τέλος, θα υλοποιήσουμε τον έλεγχο για τους κινδύνους δεδομένων στην ακέραια σωλήνωση, για τον υπολογιστή DLX.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε το κλείδωμα της σωλήνωσης για την αποφυγή των κινδύνων δεδομένων,

 

δημιουργείτε προγράμματα μεταγλωττιστή για μια ακολουθία εντολών, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις,

 

υλοποιείτε τον έλεγχο για τη σωλήνωση στον DLX.κλείδωμα σωλήνωσης, διευθέτηση εντολής, προγραμματισμός σωλήνωσης


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Κλείδωμα της σωλήνωσης

Προγραμματισμός μεταγλωττιστή για κινδύνους δεδομένων

Υλοποίηση του ελέγχου για τη σωλήνωση τον DLX

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών