Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 1 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 6η: Κίνδυνοι Ελέγχου

 Σκοπός  

 


Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τους κινδύνους ελέγχου και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλούν. Επίσης στην ενότητα αυτή εξετάζουμε την απόδοση του υπολογιστή DLX.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναγνωρίζετε πότε προκύπτουν κίνδυνοι ελέγχου,

 

χρησιμοποιείτε μεθόδους για την αντιμετώπιση των κινδύνων ελέγχου και τη μείωση των ποινών διακλάδωσης στη σωλήνωση,

 

αναλύετε τις επιδόσεις των σχημάτων διακλάδωσης,

 

αναφέρετε πώς επιτυγχάνεται η στατική πρόβλεψη διακλάδωσης.κίνδυνος ελέγχου, ποινή διακλάδωσης, διακλάδωση προώθησης, διακλάδωση οπισθοδρόμησης, καθυστέρηση διακλάδωσης, ακυρωτική διακλάδωση


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Πως προκύπτουν οι κίνδυνοι έλεγχου

Πώς μπορούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της διακλάδωσης

Μειώνοντας τις ποινές διακλάδωσης σωλήνωσης

Επιδόσεις σχημάτων διακλάδωσης

Στατική πρόβλεψη διακλάδωσης. Χρήση τεχνολογίας μεταγλωττιστή

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών