Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 1 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 7η: Διακοπές στη Σωλήνωση

 Σκοπός  

 
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εξετάσει τους τύπους των διακοπών στη σωλήνωση, τις απαιτήσεις τους σε υλικό και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίζονται. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στις διακοπές του υπολογιστή DLX και στις προκλήσεις που προκύπτουν από την αντιμετώπιση των διακοπών σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν διαφορετικά σύνολα εντολών.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναγνωρίζετε τους τύπους των διακοπών,

 

προσδιορίζετε το υλικό υπολογιστή που απαιτείται για την υποστήριξη των διακοπών,

 

περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο σταματά και ξαναρχίζει η εκτέλεση των εντολών κατά τη διαχείριση των διακοπών,

 

αναγνωρίζετε τις διακοπές στον υπολογιστή DLX,

 

προσδιορίζετε τις επιπλοκές για το σύνολο εντολών.

σύγχρονες διακοπές / ασύγχρονες διακοπές, αναγκαστικές διακοπές, επανεκκινήσιμη σωλήνωση, διακοπές ακριβείας


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Πως αντιμετωπίζουμε τις διακοπές

Πως σταματάμε και ξαναρχίζουμε την εκτέλεση

Διακοπές στον υπολογιστή DLX

Επιπλοκές συνόλου εντολών

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών