Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 1 | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 8η: Επεκτείνοντας τη σωλήνωση του υπολογιστή DLX, ώστε να χειρίζεται λειτουργίες πολλαπλών κύκλων (εντολές κινητής υποδιαστολής)

 Σκοπός  

 
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους η σωλήνωση του υπολογιστή DLX μπορεί να επεκταθεί, έτσι ώστε να χειρίζεται εντολές κινητής υποδιαστολής (FP λειτουργίες). Επίσης θα εξετάσουμε πότε εμφανίζονται κατασκευαστικοί κίνδυνοι σε μια σωλήνωση υπολογιστή με λειτουργίες κινητής υποδιαστολής και ποιες λύσεις προτείνονται για την αντιμετώπισή τους. Τέλος θα δούμε πόσοι και ποιοι έλεγχοι πρέπει να γίνουν προτού διευθετηθεί μια εντολή σε μία σωλήνωση υπολογιστή με λειτουργίες FP.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

επεκτείνετε τη σωλήνωση του υπολογιστή DLX, έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις εντολές κινητής υποδιαστολής,

 

εντοπίζετε και να αντιμετωπίζετε τους κινδύνους σε μια σωλήνωση υπολογιστή με λειτουργίες κινητής υποδιαστολής.

αδράνεια,   διάστημα αρχικοποίησης


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Επέκταση της σωλήνωσης του DLX για λειτουργίες κινητής υποδιαστολής

Κίνδυνοι και προώθηση σε σωληνώσεις μεγαλύτερης αδράνειας

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών