Κεφάλαιο 1 | Ενότητα 6 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Προηγούμενο | Επόμενο| Λεξικό όρων

Επιδόσεις Σχημάτων Διακλάδωσης

   Θεωρούμε ότι το ιδανικό CPI είναι 1. Τότε η αύξηση ταχύτητας σωλήνωσης είναι:

Όμως ισχύει ότι:

κύκλοι καθυστερήσεων σωλήνωσης από διακλαδώσεις = (συχνότητα διακλάδωσης) * (ποινή διακλάδωσης)

Έτσι έχουμε:

Το σχήμα 1.6.8 δείχνει διάφορες επιλογές υλικού για το χειρισμό διακλαδώσεων σε σωλήνωση του υπολογιστή DLX.

Σχήμα 1.6.8 Ολικό κόστος μιας ποικιλίας σχημάτων διακλαδώσεων με τη σωλήνωση υπολογιστή DLX. Αυτά τα δεδομένα είναι για τη σωλήνωση του υπολογιστή DLX. Φαίνονται οι ποινές ανά διακλάδωση και τα επακόλουθα CPI συμπεριλαμβάνοντας μόνο την επίδραση των καθυστερήσεων λόγω διακλάδωσης και θεωρώντας το CPI ίσο με 1.