Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 3η: Εξαρτήσεις ελέγχου – Αρχές και τεχνικές της παραλληλίας σε επίπεδο βρόχου

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εξετάσει τις εξαρτήσεις ελέγχου, καθώς και να παρουσιάσει δύο ιδιότητες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη σωστή εκτέλεση του προγράμματος, τη ροή δεδομένων και τη διαχείριση διακοπών. Στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή σε παραδείγματα στα οποία η ανάπτυξη σε επίπεδο βρόχου καθορίζει τις εξαρτήσεις μεταξύ των εντολών του κυρίου μέρους του βρόχου και όλων των επαναλήψεών του.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

εντοπίζετε τις εξαρτήσεις ελέγχου σε ένα τμήμα κώδικα,

 

περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο οι εξαρτήσεις ελέγχου περιορίζουν το βαθμό της παραλληλίας,

 

εφαρμόζετε τις αρχές και τις τεχνικές της παραλληλίας σε επίπεδο βρόχου.εξάρτηση ελέγχου,


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Εξαρτήσεις ελέγχου

Αρχές και τεχνικές της παραλληλίας σε επίπεδο βρόχου.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών