Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 4η: Δυναμικός προγραμματισμός – Η τεχνική του πίνακα αποτελεσμάτων

 Σκοπός  

 Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει την έννοια του δυναμικού προγραμματισμού και την υλοποίησή του, η οποία στηρίζεται στην τεχνική εκτέλεσης των εντολών εκτός σειράς. Για την εκτέλεση των εντολών εκτός σειράς προγράμματος, χρησιμοποιείται η τεχνική του πίνακα αποτελεσμάτων.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε την έννοια του δυναμικού προγραμματισμού,

 

εφαρμόζετε την τεχνική εκτέλεσης εντολών εκτός σειράς για την υλοποίηση του δυναμικού προγραμματισμού,

 

χρησιμοποιείτε την τεχνική του πίνακα αποτελεσμάτων (SCOREBOARDING).δυναμικός προγραμματισμός,    πίνακας αποτελεσμάτων (SCOREBOARDING)


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Η ιδέα του δυναμικού προγραμματισμού

             Η τεχνική εκτέλεσης εντολών εκτός σειράς

Η τεχνική του πίνακα αποτελεσμάτων SCOREBOARDING

             Υλικό Επεξεργαστή στον Πίνακα Αποτελεσμάτων

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών