Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 5η: Η μέθοδος Tomasulo

 Σκοπός  

 


Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει την τεχνική του Tomasulo, που αποτελεί μία άλλη προσέγγιση του δυναμικού προγραμματισμού, καθώς επίσης και να συγκρίνει τη μέθοδο Tomasulo με αυτή του πίνακα αποτελεσμάτων.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

εφαρμόζετε την τεχνική του Tomasulo,

 

αναφέρετε παραδείγματα της τεχνικής Tomasulo,

 

συγκρίνετε την τεχνική Tomasulo με την τεχνική του πίνακα αποτελεσμάτων.τεχνική Tomasulo, σταθμός κράτησης, μετονομασία καταχωρητών,


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Η τεχνική TOMASULO

Παραδείγματα της τεχνικής του Tomasulo

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής Tomasulo- Σύγκριση των δύο τεχνικών.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών