Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 6η: Μείωση των ποινών διακλάδωσης με δυναμική πρόβλεψη του υλικού

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σχήματα που προβλέπουν δυναμικά το αποτέλεσμα μιας διακλάδωσης και τα οποία υλοποιούνται με τη χρήση του υλικού υπολογιστή


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναγνωρίζετε τα δυναμικά σχήματα πρόβλεψης τα οποία βασίζονται στην ιδέα των προσωρινών καταχωρητών πρόβλεψης διακλάδωσης,

 

χρησιμοποιείτε τους προσωρινούς καταχωρητές πρόβλεψης στόχου διακλάδωσης για περαιτέρω μείωση των ποινών διακλάδωσης.προσωρινός καταχωρητής πρόβλεψης διακλαδώσεων,    συσχετισμένα σχήματα πρόβλεψης,    προσωρινός καταχωρητής στόχου διακλάδωσης


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Δυναμικά σχήματα πρόβλεψης για το αποτέλεσμα διακλάδωσης.

Επιπλέον μείωση των καθυστερήσεων ελέγχου.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών