Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 7η: Η τεχνική της πολλαπλής διευθέτησης

 Σκοπός  

 


Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τους επεξεργαστές πολλαπλής διευθέτησης. Θα αναλύσουμε τους υπερβαθμωτούς επεξεργαστές που είναι είτε στατικά προγραμματισμένοι από τον μεταγλωττιστή, είτε δυναμικά χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του πίνακα αποτελεσμάτων και του Tomasulo. Τέλος, θα αναφερθούμε αναλυτικά στους επεξεργαστές με πολύ μεγάλη λέξη εντολής (VLIW), οι οποίοι είναι στατικά προγραμματισμένοι από τον μεταγλωττιστή.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε τους υπερβαθμωτούς επεξεργαστές και συγκεκριμένα τους υπερβαθμωτούς DLX επεξεργαστές,

 

εξηγείτε τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η πολλαπλή διευθέτηση των εντολών,

 

προσδιορίζετε τους περιορισμούς που υπάρχουν στην υλοποίηση των επεξεργαστών πολλαπλής διευθέτησης,

 

περιγράφετε τους επεξεργαστές με πολύ μεγάλη λέξη εντολής (VLIW).επεξεργαστής πολλαπλής διευθέτησης,   υπερβαθμωτός επεξεργαστής,   
επεξεργαστής με πολύ μεγάλη λέξη εντολής (VLIW),   μη συζευγμένη αρχιτεκτονική


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Γενικά για τους VLIW και υπερβαθμωτούς επεξεργαστές

Υπερβαθμωτή έκδοση του DLX επεξεργαστή

             Πολλαπλή διευθέτηση εντολών με δυναμικό προγραμματισμό

Οι VLIW επεξεργαστές

             Περιορισμοί στους επεξεργαστές πολλαπλής διευθέτησης

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών