Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 8η: Χρήση μεταγλωττιστή για την εκμετάλλευση της παραλληλίας σε επίπεδο εντολής

 Σκοπός  

 
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τη χρησιμότητα του μεταγλωττιστή για την εκμετάλλευση της παραλληλίας σε επίπεδο εντολής. Επίσης, στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τεχνικές για την ανίχνευση των εξαρτήσεων και την εξάλειψη των εξαρτήσεων ονομάτων. Τέλος, θα γνωρίσουμε τη σωλήνωση λογισμικού και τον προγραμματισμό ανίχνευσης.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναφέρετε τεχνικές για ανίχνευση και εξάλειψη εξαρτήσεων,

 

περιγράφετε τη σωλήνωση λογισμικού-συμβολική ανάπτυξη του βρόχου,

 

παρουσιάζετε τις διαδικασίες απαιτούνται για την υλοποίηση του προγραμματισμού ανίχνευσης.σωλήνωση λογισμικού, προγραμματισμός ανίχνευσης, επιλογή ανίχνευσης,
συμπίεση ανίχνευσης


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Ανίχνευση και εξάλειψη εξαρτήσεων

Σωλήνωση λογισμικού-Συμβολική ανάπτυξη του βρόχου

Προγραμματισμός ανίχνευσης

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών