Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 8 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Προηγούμενο | Επόμενο| Λεξικό όρων

Προγραμματισμός ανίχνευσης

   Ο Προγραμματισμός ανίχνευσης επεκτείνει την ανάπτυξη του βρόχου με μία τεχνική για εύρεση παραλληλισμού διαμέσου διακλαδώσεων υπό συνθήκη, εκτός από τις διακλαδώσεις του βρόχου.

Ο Προγραμματισμός ανίχνευσης είναι χρήσιμος σε επεξεργαστές με πολύ μεγάλο αριθμό διευθετήσεων ανά κύκλο ρολογιού.

Ο Προγραμματισμός ανίχνευσης είναι ένας συνδυασμός δύο ανεξάρτητων διαδικασιών :

Το πλεονέκτημα του προγραμματισμού ανίχνευσης είναι η παροχή ενός σχήματος, το οποίο μειώνει τις συνέπειες των εξαρτήσεων ελέγχου, μετακινώντας τον κώδικα διαμέσου διακλαδώσεων υπό συνθήκη, που δεν ανήκουν σε βρόχο, χρησιμοποιώντας την πρόβλεψη διακλάδωσης.

Η ανάπτυξη του βρόχου, η σωλήνωση λογισμικού και ο προγραμματισμός ανίχνευσης στοχεύουν στην αύξηση της παραλληλίας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από έναν επεξεργαστή που διευθετεί περισσότερες από μία εντολές σε κάθε κύκλο ρολογιού.