Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 5 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Προηγούμενο | Επόμενο| Λεξικό όρων

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής Tomasulo- Σύγκριση των δύο τεχνικών.

Η τεχνική Tomasulo έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα:

Η τεχνική Tomasulo παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα:

Η τεχνική Tomasulo επιλέγεται στην περίπτωση που ο σχεδιαστής είναι αναγκασμένος να σωληνώσει μία αρχιτεκτονική για την οποία είναι δύσκολο να προγραμματίσει κώδικα ή εμφανίζει έλλειψη καταχωρητών.

Σύγκριση των τεχνικών του πίνακα αποτελεσμάτων και του Tomasulo: