Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 1η: Παραλληλία και τεχνικές

 Σκοπός  

 Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει την έννοια της παραλληλίας σε επίπεδο εντολής και σε επίπεδο βρόχου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο τεχνικές, ο προγραμματισμός σωλήνωσης και η ανάπτυξη βρόχου, οι οποίες μας επιτρέπουν να αυξήσουμε το βαθμό παραλληλίας.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε την παραλληλία σε επίπεδο εντολής και σε επίπεδο βρόχου,

 

εφαρμόζετε τις τεχνικές του προγραμματισμού σωλήνωσης και της ανάπτυξης βρόχου.παραλληλία σε επίπεδο εντολής, παραλληλία σε επίπεδο βρόχου, προγραμματισμός σωλήνωσης,


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Παραλληλία σε επίπεδο εντολής και βρόχου

Προγραμματισμός σωλήνωσης και ανάπτυξη βρόχου.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών