Παράρτημα Α | Προηγούμενο | Επόμενο |Λεξικό όρων

Οδηγίες εγκατάστασης

Το πρόγραμμα WinDLX αποτελείται από τα αρχεία windlx.exe και windlx.hlp. Μαζί με αυτά είναι απαραίτητα και κάποια αρχεία σε γλώσσα assembly με επέκταση .s. Για την εκτέλεση της εγκατάστασης στα Windows ακολουθείστε τα εξής βήματα:

  1. Δημιουργήστε ένα κατάλογο στο δίσκο, για παράδειγμα C:\WINDLX
  2. Αντιγράψτε όλα τα αρχεία που απαιτούνται, τουλάχιστον τα εξής: windlx.exe, windlx.hlp στον κατάλογο αυτό.
  3. Για να διευκολυνθεί η χρήση του προγράμματος δημιουργήστε μια συντόμευση (shortcut) στο desktop* ή στο start menu των Windows*.

*Αυτό γίνεται ως εξής: κάνουμε δεξί click στο εικονίδιο του προγράμματος windlx.exe και επιλέγουμε τη λειτουργία create shortcut από το menu επιλογών που εμφανίζεται. Μπορούμε στο shortcut αυτό να κάνουμε rename και κατόπιν να το αντιγράψουμε ή στο desktop ή στο path C:\WINDOWS\Start Menu\Programs (για το start menu).