Σωλήνωση Υπολογιστών | Λεξικό όρων

Παράρτημα Α
Εργαλεία προσομοίωσης του DLX

Σκοπός

 Ο σκοπός του παραρτήματος Α είναι να παρουσιάσει τη χρήση εργαλείων προσομοίωσης του DLX και συγκεκριμένα του προσομοιωτή Windlx στον οποίο αναφέρονται τα παραδείγματά μας.Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

χρησιμοποιείτε τον προσομοιωτή Windlx,

 

επιλύετε προβλήματα σωλήνωσης και προωθημένης σωλήνωσης με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου προσομοίωσης.Οι ενότητες του παραρτήματος Α είναι οι ακόλουθες:


1.

Παρουσίαση εργαλείων προσομοίωσης για τον DLX

 

2.

Οδηγίες εγκατάστασης

 

3.

Παρουσίαση περιβάλλοντος εργασίας του Windlx

 

4.

Παραδείγματα προσομοίωσης σωλήνωσης για τον DLX

 

5.

Παραδείγματα προσομοίωσης στην Προωθημένη σωλήνωση

 


Υπεύθυνη καθηγήτρια : Γρηγοριάδου Μαρία,
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών