Παράρτημα Α | Προηγούμενο|Λεξικό όρων

Παραδείγματα προσομοίωσης στην Προωθημένη σωλήνωση

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσίαζονται ορισμένα παραδείγματα προσομοίωσης για τον Windlx που αφορούν στην προωθημένη σωλήνωση.

Το παράδειγμα που ακολουθεί έχει σκοπό να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο ο προσομοιωτής Windlx αντιμετωπίζει τους κινδύνους της προωθημένης σωλήνωσης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος 1 καλό θα ήταν να ανατρέξετε στο κεφάλαιο 2 και συγκεκριμένα στην 1η ενότητα: "Παραλληλία και τεχνικές".


Παράδειγμα 1:


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος 2 καλό θα ήταν να ανατρέξετε στο κεφάλαιο 2 και συγκεκριμένα στην 2η ενότητα: "Είδη εξαρτήσεων, Εξαρτήσεις δεδομένων και ονομάτων".


Παράδειγμα 2:


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  • Να εκτελέσετε το πρόγραμμα του παραδείγματος 2 χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή WinDLX.
  • Να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με την απάντηση του παραδείγματος 2.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος 3 καλό θα ήταν να ανατρέξετε στο κεφάλαιο 2 και συγκεκριμένα στην 3η ενότητα: "Εξαρτήσεις ελέγχου - Αρχές και τεχνικές της παραλληλίας σε επίπεδο βρόχου".


Παράδειγμα 3:


Παράδειγμα 4:


Παράδειγμα 5:


Το παράδειγμα που ακολουθεί αναφέρεται σε εξαρτήσεις ελέγχου.

Παράδειγμα 6: