Παράρτημα Α | Προηγούμενο | Επόμενο |Λεξικό όρων

Παραδείγματα προσομοίωσης σωλήνωσης για τον Windlx

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσίαζονται ορισμένα παραδείγματα προσομοίωσης για τον Windlx που αφορούν αποκλειστικά τη σωλήνωση. Παρατίθεται επίσης και ένα παράδειγμα που υπάρχει ήδη στο κεφάλαιο της σωλήνωσης το οποίο επιλύεται με προσομοίωση. Κάθε παράδειγμα αναφέρεται σε συγκεκριμένη ενότητα του κεφαλαίου της σωλήνωσης.

Το παράδειγμα 1 αφορά στους κατασεκευαστικούς κινδύνους. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση της ενότητας 1.8 ως παράδειγμα για τις εντολές κινητής υποδιαστολής, όπου διακρίνονται οι επιπλέον μονάδες addEX, mulEX και divEX.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος 1 καλό θα ήταν να ανατρέξετε στο κεφάλαιο 1 και συγκεκριμένα στην 3η ενότητα: "Η μεγαλύτερη δυσκολία της σωλήνωσης - Κίνδυνοι της σωλήνωσης".


Παράδειγμα 1:


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος 2 καλό θα ήταν να ανατρέξετε στο κεφάλαιο 1 και συγκεκριμένα στην 4η ενότητα: "Κίνδυνοι δεδομένων".


Παράδειγμα 2:


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  • Να εκτελέσετε το πρόγραμμα του παραδείγματος 2 χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή WinDLX.
  • Να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με την απάντηση του παραδείγματος 2.


Παράδειγμα 3:


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος 4 καλό θα ήταν να ανατρέξετε στο κεφάλαιο 1 και συγκεκριμένα στην 6η ενότητα: "Κίνδυνοι ελέγχου".


Παράδειγμα 4:


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  • Να εκτελέσετε το πρόγραμμα του παραδείγματος 4 χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή WinDLX.
  • Να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με την απάντηση του παραδείγματος 4.