Παράρτημα Α | Προηγούμενο | Επόμενο |Λεξικό όρων

Παρουσίαση περιβάλλοντος εργασίας του Windlx

Πρόκειται για έναν front-end προσομοιωτή του επεξεργαστή DLX, που στηρίζεται στην τεχνολογία των Windows (και προϋποθέτει για λειτουργία την ύπαρξη Windows 3.0 ή νεότερων).Στη συνέχεια βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σωλήνωση στον εν λόγω επεξεργαστή.

Στο WinDLX πατώντας F7 μπορούμε να επιλέξουμε και να φορτώσουμε (select και load) ένα αρχείο με κατάληξη ".s" το οποίο περιέχει το σύνολο των εντολών που θέλουμε να εκτελέσουμε.

Έπειτα πληκτρολογώντας F7 προχωρούμε τη ροή του προγράμματος κατά ένα κύκλο, μέχρις ότου εμφανιστεί το σύμβολο "nop" που σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλη εντολή.


Προσομοιώνοντας...

Τα εικονίδια που βλέπουμε ανοίγοντας το κυρίως παράθυρο του εργαλείου μας είναι: "Register", "Code", "Pipeline", "Clock Cycle Diagram", "Statistics" και "Breakpoints". Καθένα απ' αυτά, αν επιλεγεί, θα οδηγήσει στην εμφάνιση ενός νέου «θυγατρικού» παραθύρου. Τα χαρακτηριστικά και η χρήση του καθενός παρουσιάζονται στη συνέχεια:

  1. Pipeline
  2. Code
  3. Clock Cycle Diagram
  4. Breakpoint
  5. Register
  6. Statistics

Επιπλέον πειραματισμοί...

Θα μπορούσαμε να μεταβάλλουμε το configuration ώστε να δούμε π.χ. αν θα ήταν ωφέλιμο να προσθέσουμε έναν επιπλέον αθροιστή αριθμών κινητής υποδιαστολής ή αν μια ταχύτερη μονάδα διαίρεσης (που θα συνεπαγόταν λιγότερους κύκλους εντολής), δικαιολογεί επιπρόσθετο κόστος. Μπορούμε επίσης να προσομοιώσουμε τα αποτελέσματα ενός βέλτιστου μεταγλωττιστή, με την τεχνική του προγραμματισμού σωλήνωσης.